Home About us News

News

Vietnam Seminar on Building & Geotechnical Engineering

  • Date Posted
  • 2015.06.08
  • Count
Tại sao phải tham dự hội thảo?
Năng lực cạnh tranh là yếu tố quan trọng nhất để ký được hợp đồng dự án.
Ngày nay, thời gian chuẩn bị cho dự án ngày càng ngắn, trong khi yêu cầu chất lượng ngày càng cao.
Hãy suy nghĩ về khả năng cạnh tranh của bạn và tìm cách để cải thiện nó!

Bạn có thể khám phá quá trình làm việc tiên tiến nhất từ mô hình đến bản thảo.
Bạn có thể tìm cách để tối ưu hóa thiết kế của mình một cách tự động.
Bạn có thể tiếp thu được nhiều kiến thức về thiết kế địa kỹ thuật của phần mềm.
Bạn có thể học được những cách dễ dàng nhất về Vacuum consolidation.
Location
Ho Chi Minh City - Hotel Nikko Saigon
8-9 June 2015
Meeting room 1&2 at 4th Floor Business Center
235 Nguyen Van Cu Street, District 1, HCMC
Hà Nội - Charmvit Tower
15-16 June 2015
Kotra Wit Plaza at 7th Floor
117 Tran Duy Hung, Cau Giay Dist, Ha noi
Seminar Contents
   Phần Xây dựng   
14:10 – 15:30
Vấn đề quan trọng nhất trong thiết kế xây dựng là gì?
Tại sao chúng ta vẫn còn sử dụng các phần mềm riêng và excel trong quá trình thiết kế?
Cách hiệu quả nhất để thiết kế kết cấu xây dựng là gì?


16:00 – 18:00
Cách để tìm phần tối ưu hóa cho thiết kế kinh tế.
Sự quan trọng của mã TCVN code được đưa vào trong phần mềm.
Tổng hợp quy trình thiết kế kết cấu xây dựng (Từ mô hình đến phác thảo).

   Phần địa kỹ thuật   
9:10 – 10:30
Tại sao rất khó để mô phỏng các vấn đề địa kỹ thuật?
Các yếu tố chính của phân tích số trong Geotechnical Engineering.
Làm thế nào để sử dụng parameters đất cho dự án thực.

11:00 – 13:00
Tìm hiểu với các chuyên gia về kiến thức các ứng dụng đa dạng tại Việt Nam (Softground, Foundation, Slope)
Làm thế nào để đối phó với thiết kế Vacuum Consolidation.

- Quà tặng đặc biệt dành cho người tham dự (Vui lòng mang theo danh thiếp!)
- Lịch trình và nội dung có thể thay đổi.
- Tham dự miễn phí!

Ghể được giới hạn
Bạn có muốn trải nghiệm trước?
Trước khi tham dự hội thảo, bạn có thể trải nghiệm thử các giải pháp tiên tiến nhất cho thiết kế của bạn. Đồng thời, bạn có thể xem và được đào tạo cơ bản online. Kinh nghiệm này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nội dung hội thảo. Đừng ngần ngại yêu cầu sử dụng bản dùng thử!
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về hội thảo và vấn đề kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Steve Kim │ Eurasian Regional Manager
Tel +82-31-789-4053 I Email jwkim2@midasit.com